menu

A JÓGÁRÓL

A jóga első sorban a test és a lélek egyensúlyának megteremtését szolgálja. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson számos rossz szokásunktól, gondolatainktól kell, hogy megszabaduljunk. Az elinduló folyamat párhuzamosan hoz változást fizikai és szellemi vonalon is.Természetesen mindezt jóval könnyebb leírni, mint megvalósítani. Éppen ezért fontos tudnunk, hogy a jóga nem csupán elméleti filozófia, hanem számtalan mentális és gyakorlati módszer tana.A Jóga tanulása során fennáll a veszélye annak, hogy megragadunk egy alapszinten. Ismerhetünk számos szempontot, melyek szerint testünket belehelyezhetjük egy-egy ászanába, de meg kell értenünk, hogy a Jóga tanulása (és tanítása is) ennél sokkal több, ez a lényünk MINDEN SZINTŰ megművelési folyamata, nem csak a testé.A tanulási folyamat igazán akkor kezdődik mikor ezeket a szempontokat – melyeket idáig csak a testhelyzetek megformálásához kapcsoltunk- szélesebb körben is alkalmazzuk. Híd alakul ki köztünk és a Jóga tanítása között.A Jóga gyakorlása megműveli a bennünk lévő pozitív minőséget, mint pl.: tolerancia, türelem, bátorság, elhatározás, elfogadás, megelégedettség. Ez utóbbi semmiképp sem a beletörődést akarja sugallni, sokkal inkább az élethelyzetek megismerését és megértését, majd csak ezek után azok szükségszerű formálását.Folyamatosan alakítanunk kell a bennünk lévő ragaszkodást kapcsolataink, tárgyaink, gondolataink és cselekedeteink irányába.Viszont, ha egyszer már kialakult bennünk egy érzés, mely arra ösztönöz, hogy változzunk, vegyük észre hibáinkat, akkor ne halogassuk tovább ezt a vágyat, mert semmi mást nem eredményez, csak még erősebb kötődést a rossz szokásainkhoz.Fokozatosan fog átértékelődni énképünk, valamint közvetlen környezetünkről és a világról alkotott véleményünk is.Hosszú idő után felvillan egy fénycsóva, mely az alagút végét jelzi, és megerősít abban, hogy jó irányt választottunk.S belénk hasít a Jóga filozófiája, mely szerint nem a cél a fontos, hanem a megtett út. Tudni fogjuk, hogy nem az elérhetetlennek vélt fénycsóváért kell sóvárognunk, hanem értékelnünk kell fejlődésünk minden egyes szakaszát.